Cvičení Hasičského záchranného sboru jsme zvládli na jedničku

Unikající kapalina, kouř, příjezd hasičů, evakuace…

Unikající kapalina, kouř, příjezd hasičů, evakuace… to vše a ještě více bylo součástí květnového  cvičného zásahu Hasičského záchranného sboru v ESAB Vamberk. Cvičení, plánované tři měsíce dopředu, mělo za úkol prověřit připravenost nejen hasičů, ale také zaměstnanců naší společnosti na možný únik chemické látky. Cvičení bylo přísně tajné – až do úspěšného zajištění prostoru o jeho fiktivní povaze vědělo jen několik málo lidí. Přestože simulovaná havárie v Dolním závodě MAG působila velmi realisticky, všichni ji zvládli na výbornou. Ceníme si zodpovědného a profesionálního přístupu všech zúčastněných: pokud by někdy došlo ke skutečnému úniku, můžeme si být jistí, že situaci společně úspěšně vyřešíme. Více o společnosti ESAB Vamberk.