ESAB

Společnost, která má jiskru

NAŠE HISTORIE JE HISTORIÍ SVAŘOVÁNÍ

Jsme společnost s bohatou tradicí a zářnou budoucností. Od roku 1904, kdy inženýr Oscar Kjellberg vyrobil první svařovací elektrodu na světě a zásadním způsobem tak zlepšil kvalitu svarového kovu, se hodně změnilo. Cíl, s nímž ve stejném roce ve švédském Göteborgu zakládal Elektrika Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB), ale stejně jako název společnosti přetrval: neustále rozvíjet a inovovat svářečství a být hnací silou oboru, bez něhož se obejde jen málokteré průmyslové odvětví. 

ESAB čerpá z dlouhé tradice a zkušeností, ale hledí vždy do budoucnosti, které dnes prostřednictvím širokého portfolia svých produktů a řešení dává tvar ve 147 zemích napříč 6 světadíly.

ESAB CZ

Pro svářečské řemeslo jsme ve Vamberku zapálení už od roku 1938, kdy byl ve východních Čechách založen výrobní podnik, známý tehdy jako Železárny Antonína Zápotockého. Po privatizaci v roce 1993 vznikla firma ESAB VAMBERK jako součást širší korporace ESAB, jejímž vlastníkem se roku 2012 stala jedna z předních globálních průmyslových společností, Colfax Corporation. Významný milník moderní historie firmy tak ještě podtrhl závazek a odhodlání k neustálému zlepšování se, inovacím a těsné spolupráci se zákazníky.   

Od dubna 2022 je ESAB CZ součástí nově vytvořené korporace ESAB CORPORATION a největším výrobním závodem celé skupiny.  

O SVAŘOVÁNÍ VÍME VŠECHNO

ESAB je lídrem ve výrobní technologii a doručuje efektivní a vysoce produktivní řešení zákazníkům z těch největších výrobních odvětví na světě – od zdravotnictví přes automobilový a letecký průmysl, obnovitelné zdroje energie až po stavbu lodí nebo robotiku. Od doby svého vzniku ESAB pro své zákazníky navrhl tu nejkomplexnější řadu produktů a řešení pro prakticky všechny výrobní technologie svařování.

Ve Vamberku dnes vyrábíme přídavné svařovací materiály – pevné dráty – a od poloviny roku 2022 nově také hliníkový drát. Mezi výstupy našich produktů jsou součástky pro automobilový průmysl, aplikace pro ropné věže, ocelové a mostní konstrukce, potrubí, podmořské kabely, ale třeba také pivní sudy. Svařovací materiály z ESAB CZ drží pohromadě blok jaderné elektrárny Mochovce i nejvyšší mrakodrap světa, Burj Khalifa v Dubaji. 

Zaměstnáváme bezmála 600 lidí na pozicích od operátorů linek přes svářeče, technology, zásobovače, plánovače, kontrolory, účetní až po tým generálního ředitele. Mnozí z nich pro ESAB pracují desítky let, jiní u nás svoji kariéru teprve začínají.  

Rosteme a neustále hledáme nové talenty. Chcete práci, která je víc než jen obyčejné zaměstnání?  

Společnost
se silnými kořeny.
Od roku 1938

A tak šel čas s Báňskou a hutní společností, Drátovnami, Šroubárnami, Železárnami, ESAB VAMBERK a nakonec ESAB CZ.

VÍME, CO CHCEME
A KAM SMĚŘUJEME

Tvoříme svět, jaký si představujeme.

Jsme světovým lídrem v oboru svařování, spolehlivým partnerem a značkou, které už desítky let věří zákazníci těch největších průmyslových firem planety.  

Čerpáme z bohaté a úspěšné historie, ale soustředíme se vždy na budoucnost. Pohání nás touha po neustálém zlepšování se a inovacích a nikdy se nespokojíme jen s tím, co máme dnes. Hledáme nové příležitosti a cesty, jak našim zákazníkům nabízet stále větší hodnotu. 

Naše schopnost být lepší a lepší – ve prospěch našich zákazníků, zaměstnanců i akcionářů – stojí a padá na tom nejlepším možném týmu, s nímž sdílíme naše hodnoty, pracujeme na maximum a doručujeme mimořádné výsledky.  

NAŠE VIZE

Netroškaříme. Máme velké cíle a ambiciózní vizi: být tím nejlepším globálním poskytovatelem inovativních řešení pro svařování a řezání a dodávat našim zákazníkům prvotřídní kvalitu a výkon, které jim poskytnou klíčové obchodní výhody a pomohou jim zvítězit na trhu.  

Na korporátní vizi ESAB navazujeme i ve Vamberku, kde „...pro lidi budujeme dlouhodobě prosperující, inovativní a bezpečnou firmu.“

NAŠE ZÁVAZKY

Naše závazky k zákazníkům, zaměstnancům, akcionářům, společnosti, konkurenci, dodavatelům, ale i životnímu prostředí, bezpečnosti a zdraví bereme vážně.

Etika

S našimi zákazníky, zaměstnanci, akcionáři a celou komunitou jednáme vždy poctivě, spravedlivě, eticky a v souladu se zákonem.

Bezpečnost

Dbáme na bezpečnost našich pracovišť, zodpovědně řídíme náš dodavatelský řetězec a podporujeme rozmanitost a inkluzi. 

Ochrana

Chráníme životní prostředí, lidské zdraví i osobní bezpečnost.  

NAŠE
PRINCIPY

V ESAB jsme se zavázali k etickému podnikání, jen takové nám totiž pomůže dosáhnout dlouhodobého úspěchu. Bezúhonnost a integrita jsou pro nás klíčové – dobré jméno se totiž dlouho a těžko získává, ale snadno a rychle ztrácí. 

Při všem, co děláme, dodržujeme 4 principy: 

Vždy otevřeno

Podporujeme kulturu otevřenosti a před podněty, obavami nebo podezřeními dveře nikdy nezavíráme. Strachu z odmítnutí nebo odvety se u nás nikdo bát nemusí.

Naši lidé

Dobře víme, že zaměstnanci jsou to nejcennější, co máme. Naší prioritou jsou jejich bezpečnost při práci, zajištění férových podmínek v zaměstnání i podpora mimo ně.  

Společné zájmy

Věříme, že zájmy naše a našich zaměstnanců jdou ruku v ruce. Za našimi lidmi vždy stojíme a na oplátku očekáváme, že i oni budou jednat ve prospěch naší společnosti.

Čestný boj

I když to mezi námi někdy pořádně jiskří, s konkurencí na trhu soupeříme poctivě. Vždy dodržujeme příslušné zákony, normy a předpisy. 

NAŠE
HODNOTY

V našich hodnotách máme jasno. Určují, jak pracujeme, vedou nás a pomáhají nám zlepšovat se každý den.  

Sdílený úspěch

Jsme zde s řešením pro úspěchy a výzvy našich zákazníků, protože víme, že náš úspěch je poháněn jejich úspěchem. 

Neustálé zlepšování

Neustálé zlepšování je základem našeho systému řízení podniku EBX (ESAB Business Intelligence). Neúnavně hledáme inovativní řešení a neustále hledáme nové způsoby, jak zvýšit laťku naší výkonnosti.

Každý hlas se cení

Jsme odhodláni vytvářet inkluzivní a vstřícnou kulturu, která si cení každého pohledu – protože skutečný pokrok závisí na rozmanitosti, empatii a vzájemném respektu.

Pomáhat si navzájem znamená zvítězit

Spolupracujeme jako tým, abychom dosáhli naší společné vize – sdružujeme nejlepší lidi, abychom nacházeli kreativní řešení, podporovali inovace, stavěli na vzájemných nápadech a byli zodpovědní až do okamžiku, kdy je práce hotová. To nám umožňuje dosahovat nejlepších výsledků pro naše zákazníky a zúčastněné strany.

Cílevědomé vedení

Podnikání správným způsobem je základem všeho, co děláme. Vedeme srdcem a cílevědomě, protože jsme na svou práci hrdí a věříme v její dopad. Budujeme silné lídry, kteří čelí výzvám, oslavují vítězství a učí se z každé překážky, aby si naši spolupracovníci, naši zákazníci a celé odvětví mohli představit nové možnosti a dosáhnout jich.